autosett3

 

Stor: Passer for kyst og hav.

Agn: Makrell, reker,akkar.

 

Autosett hjelper deg garantert til å øke fangsten! Redskapen setter seg selv! Fisker av seg selv! Så du kan ha mange ute samtidig. Effektivt og morsomt fiske! Bruksanvisning. Løsne loddet, sett agn på krokene og slipp. Snøret ruller seg ut til loddet når bunnen og stopper. Redskapen er nå oppankret og flyter. Fisket har startet! Når det napper, ser en det på redskapet som sviver rundt og gir ut snøre. Vi anbefaler også å kombinere Autosett med stangfiske. Dette vil øke fangst og spenning. Båt er en fordel med dette redskap. Ved bruk av flere autosett anbefaler vi å prøve ut forskjellige dybder for å finne ut hvor fisken står. Ved hjelp av ekkolodd eller kartplotter kan Autosett settes på topper og bakker med stor nøyaktighet. Dette gir resultater! Ofte bra på stenbunn. Bunnsnøre med frisk agn, har gjennom alle tider vært eneffektiv fiskemetode.

 

Hovedline: 120 meter

Fiskeline: 1,1 mm. 50 kg test.

Lodd: 1000 gram.

 

Utviklet og eid av Autosett AS. Pat. Pend Mer info på www.autosett.no

 

 

 

Combi: Ferskvann og saltvann. Agnfiske eller harpe! Autosett vil garantert hjelpe deg til og øke din fangst. Effektivt og gøy fiske! Løs loddet, sett agn på kroker og slipp. Snøret ruller ut til loddet når bunnen og stopper. Redskapen er nå oppankret og flyter.Fisket er startet. Når det napper ser du det, fordi redskapen sviver rundt og gir ut snøre. Sett ut noen autosett kombinert med stangfiske. Dette vil øke fangst og spenning. Det er en fordel med båt for dette redskap. Skal du sette ut flere autosett, prøv da forskjellig dyp for og finne ut hvilken dybde fisken står. Hvis du har ekkolodd. Prøv da og sett snørene på topper og bakker på steenbunn. Bunnsnøre med frisk agn har alltid vært en effektiv fiskemetode, for ferskvann og sjø. Isfiske: Setter seg selv. Agn ferskvann: Meitemark, reker. Agn saltvann: Makrell, reke, akkar Hoved line: 60 meter. Fiske line:0,45 mm. Fiske line: 15 kg test. Lodd: 500 gram. Utviklet og eiet av autosett AS. Pat. Pend. Mer info. www.autosett.no

 

 

 

 

Autosett liten: Ferskvann, ørret og abbor. Sjø, småfisk og flyndre. Autosett vil garantert hjelpe deg til og øke din fangst. Redskapen setter seg selv! Passer seg selv,så mange kan brukes samtidig. Effektivt og gøy fiske! Bruksanvisning: Løs loddet, sett agn på kroker og slipp. Snøret ruller ut til loddet når bunnen og stopper. Redskapen er nå oppankret og flyter. Fisket er startet! Når det napper ser du det, fordi redskapen sviver rundt og gir ut snøre. Autosett er fint å kombinere med stangfiske. Dette vil øke spenning og fangst. Det er en fordel med båt for dette redskap. Er det dårlig bet, sett ut om kvelden og trekk om morgenen. Denne redskap egner seg bra for småfisk på grundt vann. Dimensjon line: 0,45. Lengde 10 meter. Lodd 250 gram. 2 stykk krok. Agn: Meitemark, reker. Utviklet og eiget av Autosett AS. Pat. Pend. Mer info www.autosett.no